Torsdagen den 16 mars höll Götas Vänner Biografförening sitt årsmöte.

Valet av ledamöter till styrelsen medförde en förändring gällande biografföreståndare. I övrigt omvaldes sittande ledamöter. Styrelsen sammansättning är följande:

Ordförande:  Bo Lundqvist
Kassör:  Måns Wiklund
Biografföreståndare:  Sofia Söderström
Sekreterare:  Håkan Boström
Ledamöter:  Åsa Lundell, Petter Bryneson, Magnus Jonasson

Om du önskar ta del av årsredovisningen kan du ladda hem den här.