Tisdagen den 13 mars höll Götas Vänner Biografförening sitt årsmöte.

Valet av ledamöter till styrelsen medförde en förändring gällande en ledamot. Åsa Lundell avslutade sitt engagemang och som ny ledamot invaldes Jacob Otterström. I övrigt omvaldes sittande ledamöter. Styrelsens sammansättning är följande:

Ordförande:  Bo Lundqvist
Kassör:  Måns Wiklund
Biografföreståndare:  Sofia Söderström
Sekreterare:  Håkan Boström
Ledamöter:  Petter Bryneson, Magnus Jonasson och Jacob Otterström

Versamhetsberättelse liksom bokslut och föreslagen budget godkändes av stämman och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Styrelsens förslag om ändrade biljettpriser diskuterades och efter omröstning beslutades att knattesfilms- och matinépriser lämnas oförändrade medan övriga priser höjs med 20 kr.

Om du önskar ta del av årsredovisningen kan du ladda hem den här.