På grund av det rådade läget i samhället kunde årsmötet för 2021 inte genomföras på nprmalt sätt i Ordenshuset.  Den 19 maj höll Götas Vänner Biografförening ett digitalt ordinarie årsmöte. Protokollet från mötet liksom årsredovisningen har skickats ut till föreningens medlemmar.

Den nya styrelsens sammansättning framgår av rutan nere till höger på sidan.