Datum för årsmötet i Götas Vänner Biografförtening är nu spikat. Mötet äger rum torsdagen den 16 mars. Platsen är som vanligt Ordenshuset i Jonsered och mötet startar kl 18:30

För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgiften är betald. Betalning görs enklast genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto senast den 28 februari. Glöm inte att ange namnet på den som står för medlemsskapet. Medlemsnummer går också bra.

Medlemsavgift enskild 100 kr
Medlemsavgift familj 200 kr
Medlemsavgift företag/förening 500 kr

Plusgirokonto 542846-1

Föreningen välkomnar alla medlemmar till mötet.