Nu är granskningen klar och åldersgränsen för "My Little Pony: The Movie" är satt tiil Från 7 år.