Många har visat intresse för att Göta Bio skall visa "Mama Mia: Here we go again" i repris.

Eftersom det finns tillräckligt underlag för en visning så arbetar vi på att få till stånd den. Vi måste bara hitta en dag och nödvändig personal, men så fort det arbetet är avklarat kommer vi gå ut med information.