TSNGO 470x220

Vårt internetbaserade boknings- och betalsystem har tyvärr blivit försenat.

Enligt planerna skulle det nya systemet tagits i drift från årsskiftet, vilket inneburit att januari månads filmer skulle gått att boka den vägen. Ett problem hos leverantören medförde att vår salongslayout inte kunde läggas upp och utan den kunde systemet inte tas i drift. Nytt datum för implementering är 1 februari.

Tillsvidare fungerar det gamla bokningssystemet.