Vårt internetbaserade boknings- och betalsystem är nu igång och gäller för filmer från och med februari.

För filmer i januari gäller däremot det gamla bokningssystemet.

Vi fasar ut det gamla e-postbaserade bokningssystemet och drar igång det nya boknings- och betalsystemet. Något vi hoppas ska underlätta för dig som besökare. Du kan boka din plats och du kan också välja om du vill betala biljetterna direkt på nätet via Klarna.

Vid varje film finns i fortsättningen en knapp med texten "Boka plats". När du klickar på den omdirigeras du till Bio.se som administrerar bokningssystemet.

En stor förändring i samband med det nya systemet är att platserna på balkongen kommer att vara numrerade. I salongen är platserna fortsatt onumrerade. När du bokar dina platser via Bio.se visas en salongsöversikt och i den väljer du de platser du vill ha. Vilka du väljer i salongen spelar ingen roll eftersom de är onumrerade så var du sitter bestämmer du när du kommer till biografen. Salongsöversikten ser som visas nedan. (Texterna Salong och Balkong finns emellertid inte på Bio.se). Av översikten framgår hur platserna på balkongen är numrerade.

Biolayout