Inför starten av höstsäsongen sker en mindre justering av biljettpriset för matinéer.

För att stärka föreningens ekonomi så beslutade årsmötet att de hittillsvarande priserna 60 kr (2D) och 80 kr (3D) höjs till 80 kr (2D) och 100 kr (3D). Biljettpriserna för våra kvällsföreställningar ligger kvar oförändrade.

Anmärkning: I samband med speciella evenemang kan annat pris än ordinarie tas ut.