VoiceVision Logo 100x100Instruktioner för att ta del av Syntolkning/Uppläst text

För att ta del av Syntolkning/Uppläst text behöver du en Smartphone (iPhone eller Android) eller Surfplatta (iPad eller Android) med tillhörande hörlurar.

  


Innan du kommer till biografen
 skall du göra följande (observera att du behöver Internetuppkoppling för dessa moment):

 • Ladda ned appen ”VoiceVision” från AppStore eller Google Play.
 • Öpnna appen ”VioceVision”.
 • Ladda ned filmens ljudspår för Syntolkning/Uppläst text på detta sätt:

Android-enhet

 • Välj flik ”Alla filmer” och leta upp den aktuella filmen
 • Tryck på "Hämta"

iPhone/iOS-enhet

 • Klicka på ”Sök” och leta upp den aktuella filmen
 • Tryck på ”Ladda ner"

Nedladdningen kan ta ett par minuter.
Den aktuella filmen skall nu finnas under fliken ”Mina Filmer” (i iPhone genom att klicka på "Hämtningar")

Precis innan du går in i biografsalongen skall du öppna appen "VoiceVision" och klicka på den aktuella filmen under fliken "Mina filmer" ("Hämtningar), detta för att förbereda filmens Syntolkning/Uppläst text.

I biografsalongen

 • Se till att den aktuella filmen är förberedd enligt tidigare steg
 • Ställ in din Smartphone eller Surfplatta i flygplansläge. Sänk ljusstyrkan på skärmen och koppla in hörlurarna
 • Syntolkning och Uppläst text är båda förvalda som Default. Klicka ur boxen Syntolkning om du vill uppleva talad text och vice versa
 • Klicka på ”Spela upp” (iPhone/iOS) resp "Starta synk" (Android)
 • Syntolkning och/eller Uppläst text skall nu börja spelas upp synkroniserat med filmen inom 7-30 sekunder

Om du tillfälligt vill stoppa Syntolkning/Uppläst text avmarkera då boxarna för denna. Klick i igen för att fortsätta lyssna.

Om du vill stoppa uppspelningen (om du t ex går ut från biografsalongen) kan du klicka på "Stoppa" (iPhone/iOS) resp "Stoppa synk" (Android).

Om du vill skriva ut dessa instruktioner hittar du ett dokument här.

OBSERVERA! 
Förutom appen "VoiceVision" finns det ett antal ytterligare appar med samma funktion. Dessa är "Movietalk", "Subtalk", "Biohjälpen" och "Bioplay". Vilken du väljer är naturligtvis helt upp till dig. 
Tänk på de instruktioner som ges ovan kanske inte stämmer helt för de övriga apparna.