Vårt internetbaserade boknings- och betalsystem är nu igång och gäller för filmer från och med februari.

Vårt internetbaserade boknings- och betalsystem har tyvärr blivit försenat.

Nytt inför hösten är att vi arbetar på att få installerat ett internetbaserat boknings- och betalsystem som skall göra det enklare för dig som besökare.

Inför starten av höstsäsongen sker en mindre justering av biljettpriset för kvällsfilmerna.

Den 13 december lanserades en ny biosajt för Sveriges oberoende biografer med namnet Bio.se